Help AV Gouda uit de brand!09 Februari 2018

Brand bij AV Gouda
Op 30 december 2017 is onze vereniging getroffen door één van de naarste gebeurtenissen die een sportvereniging kan overkomen: brandstichting met grote schade tot gevolg. Onze materiaalopslag is volledig uitgebrand. Alle trainingsmaterialen zijn hierbij verloren gegaan. Ook het grootste deel van onze wedstrijdmaterialen is vernietigd tijdens deze brand. De totale schade loopt op tot bijna 100.000 euro. Natuurlijk zijn we als vereniging verzekerd. Maar de verzekering dekt lang niet alle schade; bijvoorbeeld van oude materialen. Een discus van 20 jaar oud is uitstekend trainingsmateriaal, maar is voor de verzekering niets meer waard. Een grote verzameling pionnen is onmisbaar bij de training, maar deze zijn al snel afgeschreven. Ook de materiaal-opslag zélf moet natuurlijk worden herbouwd.

Dit jaar organiseert AV Gouda een flink aantal wedstrijden. Dat begint al in april met de openingswedstrijden, maar natuurlijk ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek voor Masters dat we begin juni 2018 organiseren. Zonder snelle steun wordt dit vrijwel onmogelijk voor ons. Daarom organiseren we een sponsorloop om geld bijeen te brengen, zodat we een start kunnen maken met het vervangen de trainingsmaterialen.

Help jij AV Gouda uit de brand? Op vrijdag 9 februari wordt de sponsorloop georganiseerd op de atletiekbaan bij AV Gouda in het Groenhovenpark. We zouden het fijn vinden als er veel deelnemers zijn, zowel jong als oud. Je kunt in je eentje rondjes lopen, maar je mag er ook een koppelloop van maken door samen met iemand anders afwisselend de rondjes te lopen. Het totaal van de rondjes als team telt dan mee voor de sponsorloop. De bedoeling is dat elke loper of een koppel lopers minimaal 10 euro aan sponsorgeld ophaalt. Laat je sponsoren door je ouders of verzorgers, familie en buren. Dat kan voor een vast bedrag of een bedrag per ronde die je loopt. Elke bijdrage is meer dan welkom! Er zullen ook de hele avond loten verkocht worden, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De trekking is na afloop van de sponsorloop.

Programma vrijdag 9 februari
17:30 uur . Clubgebouw en kantine geopend.
17:45 uur Opening en warming up
18:00 - 18:30 uur Sponsorloop (1e groep)
18:45 - 19:15 uur Sponsorloop (2e groep)
Vanaf 19.30 Trekking van de loten in de kantine