Waarom je zou moeten trainen met een hartslagmeter?07 November 2017

Meten is weten

Sommige lopers vragen zich af of ze er eigenlijk wel een nodig hebben, anderen vragen zich daarentegen juist af of ze hem wel optimaal gebruiken: de hartslagmeter. Wat is het nut van trainen met zo’n draagbaar dashboard, en hoe kun je er optimaal gebruik van maken?

Beginners
Een hartslagmeter geldt voor beginners als een persoonlijke begeleider, een ijzeren trainer die een betrouwbaar advies geeft over de juistheid en wenselijkheid van het gekozen looptempo. Juist voor beginners, die vaak niet goed kunnen inschatten of het aangehouden tempo hen te vroeg zal opbreken, is dit waardevolle informatie. Omdat de hartslag geldt als een goede graadmeter voor de intensiteit van de belasting, is een hartslagmeter een uitstekend meetinstrument om de kwaliteit van je inspanningen inzichtelijk te maken.

Niemand zal immers betwisten dat een te hoog aanvangstempo leidt tot een onbedoeld korte training. En dat een te laag aanvangstempo kan leiden tot een te lange duurloop, waar de gewrichten en de spieren van de beginner nog niet aan gewend zijn. De hartslagmeter kan je dus bijtijds waarschuwen dat je van je duurloop een tempoloop aan het maken bent. Zonder dit signaal zou je je wellicht hebben vergaloppeerd, en je duurloop – vanwege het te hoge aanvangstempo voor die ronde van twaalf kilometer – tot een martelgang hebben gemaakt.

Gevorderden
Voor de gevorderde en meer ervaren loper is de hartslagmeter, net als voor beginners, een middel om de trainingsintensiteit te bewaken. Waar de beginner echter moet worden behoed voor een te hoog tempo, kan de ervaren loper zich ervan vergewissen dat het hoge tempo het juiste is, én of reeds voldoende trainingsarbeid is verzet. Met andere woorden: de ervaren loper kan controleren of hij wel voldoende traint of heeft getraind, om er vervolgens voor te kiezen het tempo nog op te schroeven of nog een extra serie te lopen. Want alleen wie in de training zichzelf het juiste uitgebalanceerde trainingsregime oplegt, kan zich in de wedstrijd verbeteren.

De maximale hartfrequentie

De belangrijkste parameter bij het trainen met een hartslagmeter is de maximale hartfrequentie. Je kunt je maximale hartfrequentie vaststellen wanneer je zes maal een minuut voluit loopt met daartussen een rustpauze van slechts dertig seconden. Het aantal hartslagen per minuut dat je meteen daarna registreert, geldt als de maximale hartslag.

De maximale hartfrequentie tijdens inspanning wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

% x (HF maximaal – HF rust) + HF rust =

HF tijdens de inspanning
Bijvoorbeeld: De ochtendpols is 50, de maximale hartslag is 200. De loper wil trainen op 70% van de maximale intensiteit. De trainingshartslag wordt dan als volgt berekend:

0,7 x (200 – 50) + 50 = 155

Het voordeel van deze formule is dat rekening wordt gehouden met de conditie van de atleet: naarmate de hartslag in rust daalt (betere conditie), zal ook de formule een ander resultaat geven.

Aard van de training
% van de maximale hartfrequentie

Recuperatietraining
<65%
Long Slow Distance
66-72 %
Extensieve uithouding
73-76 %
Intensieve uithouding
77-84 %
Tempo-interval
85-90 %
Intensieve intervaltraining
>90 %

Samengevat
Voor zowel de beginner als de gevorderde (wedstrijd)loper is de hartslagmeter een handig apparaatje om de training juist te doseren, al naar gelang de mate van conditie en de ambities van de drager.

Loop ook eens zonder

Je hartslagmeter is dan wel een aardige gids, laat je je echter niet teveel door hem (mis)leiden! Want wie uitsluitend handelt naar de waarden die op de display worden getoond, verleert te luisteren naar de signalen van zijn eigen lichaam. De hartslagmeter wordt het best gebruikt door een loper die de signalen van zijn bloedeigen lijf weet te combineren met de signalen die de mechanische trainer om zijn pols afgeeft. Wij adviseren de hartslagmeter met name niet te gebruiken bij jouw recuperatietraining, als je in de vrije natuur kunt genieten van rust en stilte of een goed gesprek met je looppartner.

Bron: Runnersweb

Iedere hardloper heeft behoefte aan extra informatie over het beoefenen van zijn/haar sport. Op deze pagina vindt je hardlooptips gemaakt voor en door hardlopers. Tevens werken wij samen met deskundigen op het gebied van o.a. voeding, blessures, voeten en therapie. Deze specialisten zullen regelmatig tips en informatie geven op onze website.